Checklista för flyttning

9 dagar kvar

Sortera gamla kläder, böcker och annat som ska kasseras eller skänkas bort. Lämna till kemtvätt. Gå igenom linneförrådet.

8 dagar kvar

Anmäl adressändring till Posten, banker, försäkringsbolag, skattemyndigheten, försäkringskassan, föreningar, tidningar mm. Säg upp abonnemang på el, gas, vatten, sophämtning, telefon och kabel-TV. Beställ nya abonnemang till din nya adress. Meddela inkopplingsdag för nya telefonnummer. Säg upp kontrakt med bränslebolag och liknande.

7 dagar kvar

Beställ tid för nedmontering och service av fast anslutna hushållsmaskiner, parabolantenn etc. Beställ städhjälp. Kan bokas genom NJ Trading. Ordna med transport av husdjur.

6 dagar kvar

Gå igenom vind, källare, garage och förråd. Sortera och gör rent. Lägg allt som ska kastas i soppåsar.

5 dagar kvar

Små saker med stort värde, en viktig punkt. Samla smycken, bankböcker och värdehandlingar på ett säkert ställe. Dessa transporterar du i ditt eget handbagage på flyttningsdagen.

4 dagar kvar – VILODAG

Ägna dagen åt att posta meddelanden om adressändring till släkt och vänner. Kontrollera att inflyttning kan ske som planerat.

3 dagar kvar

Packa kläder och linne som du inte behöver den närmaste tiden. Packa böcker, pärmar, tidskrifter, skivor etc.
Packa mjuka saker, som skor, hattar, väskor etc. Ordna nedtagning av komplicerade gardinuppsättningar och armaturer.

2 dagar kvar

Gå igenom köksredskapen. Packa det som inte behövs för måltiderna de närmaste dagarna. Packa glas och porslin, (vid egen packning). Rengör hyllor och skåp. Montera ned yttre TV-antenn.

1 dag kvar

Samla in nycklar till lägenheten, vinden och övriga utrymmen. Se till att du har nyckel till den nya bostaden. Ordna med lås till de nya förråden. Kontrollera att allt blivit gjort enligt denna checklista.

Flyttningsdagen

Nu tar NJ Trading över det tunga arbetet. Vår kunniga personal sköter in- och urlastning och transport. Om förberedelserna är klara behöver du bara tänka på följande:

  • Visa packmästaren de föremål som du vet är särskilt ömtåliga.
  • Kontrollera att alla utrymmen är tömda innan flyttbilen avgår.
  • Ge instruktion om var ditt bohag ska placeras i den nya bostaden.
  • Visa packmästaren uppställningsplatser för det han packar upp. (Vid delflyttning sköter du själv uppackningen).