Magasinering

Vi erbjuder magasinering i anpassade tempererade lokaler med hög säkerhet. Våra förslutna magasinlådor rymmer 8-11 kubikmeter och dessa ger era tillhörigheter ett bra skydd.

Vi ombesörjer frakt och transport till magasinet.

Tips för din magasinering:

  • Fördela tyngden jämt i lådan
  • Börja med de största möbler
  • Demontera möbler för att effektivisera utrymmet
  • Förvara aldrig något brandfarligt gods, mat, kyl- och frysvaror eller liknande

Kontakta oss för mer information kring Magasinering.